شماره تلفن :  

آدرس کارخانه :

تهران، جاده خاوران، شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار، میدان دوم، خیابان گلستان دوم، پلاک 31 و 32

آدرس ایمیل :